Produktbeskrivning

”One tile makes you crazy – a floor makes you sing”.

Produktbeskrivning

Den tekniska benämningen på det vi till vardags kallar ”marockanskt kakel” är torrpressade cementplattor (eller betongplattor). Råvarorna är (portland)cement, kiselsand, marmormjöl, olika färgpigment och vatten. I motsats till många andra kakel- och klinkerplattor bränns cementplattorna inte i ugn utan de får sin styrka genom att de först pressas i en hydraulisk press och sedan långsamt får torka varvid plattorna härdas – cementen ”brinner”.

Plattornas mönster går 3-4 mm ned i plattan vilket innebär att färgen och mönstret inte försvinner av vanligt slitage.

Plattorna måste impregneras för att göra dem smuts- och vattenavvisande – läs mer om detta under “Produktbeskrivning”.

De organiska färgpigmenten och salter i cementen som tränger upp ur plattan till ytan ger upphov till en ojämn och kalkhaltig look liknande ”limewash”. Ibland bildas små svaga konturer i ytan när fuktigheten som finns i plattan från tillverkningsprocessen tränger ut (dels ingår vatten i råvaran, dels duschas plattorna med vatten eller sänks ner i vatten under härdningen så att de inte ska torka alltför snabbt). En stor del av färgskiftningarna, konturerna och salterna som syns på ytan på nylagda plattor kommer att dämpas med tiden och genom att man behandlar plattorna men en del kommer att finnas kvar, något som alltså är helt naturligt.

Den hantverksmässiga tillverkningen och krympskillnader som uppstår under härdningen innebär också att plattorna kan variera något både i storlek och tjocklek. Då plattorna är handgjorda kan färgerna också variera något mellan partier men även inom samma parti. Färgerna på en enskild platta är också ojämn. Plattorna kan se lite flammiga ut. Tydligast är detta på de enfärgade plattorna. En svart platta till exempel är inte jämnt svart utan skiftar i svart och olika grå nyanser. På motsvarande sätt är en vit platta inte jämnt vit utan har lite grå inslag och kan till och med se lite ”smutsig” ut.

Mönstret är inte heller alltid perfekt. En viss suddighet uppstår i mönstrets konturer då formen rubbas av mänsklig hand. Små hack i kanter och hörn är också en naturlig del av tillverkningsprocessen och tanken är inte att dessa ska slipas bort (men man kan givetvis göra detta om man vill).

Som nämnts tidigare måste plattorna behandlas för att sluta porerna och göra plattorna smuts- och vattenavvisande. Observera att även behandlingen i sig kan ge upphov till en viss förändring av plattornas yta och utseende beroende på vilken behandling man väljer. Behandling med såpa och olika typer av vax lägger sig t ex i viss mån ovanpå plattan och då är det normalt att detta skikt i viss mån är synligt framför allt i visst ljus. Det kan ibland se lite flammigt ut och detta faller inom ramen för vad som är normalt.

Våra cementplattor är således inte ”perfekta” och ska heller inte så vara. Det är en handgjord produkt. Varje platta är unik och personlig. Betraktar man varje platta för sig kan dessa småbrister ibland vara irriterande men när plattorna väl är på plats är det just dessa imperfektioner som ger ytan som helhet dess karaktär och charm. Eller som man brukar säga : ”One tile makes you crazy – a floor makes you sing”. Väljer man våra cementplattor har man valt ett golv eller vägg som redan från början har en viss patina och som sedan bara blir vackrare med åren.

Sign up to our newsletter and receive exclusive offers and our latest news.

You have Successfully Subscribed!